moje kwalifikacje

13.07.1994r. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań

__________

05.1996-05.1997r. Studium Metod Psychokorekcyjnych . Organizator: Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Warszawa.

__________

16-17.10.1998r. „Diagnoza i psychoterapia dysfunkcji małżeństwa i rodziny ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń seksualnych”. Prowadzenie: Prof. Ph Dr M. Swoboda, Prof. Ph Dr St. Kratochvil.

__________

1998-1999r. Podstawy Seksuologii. Studia Podyplomowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Studiów Edukacyjnych. Poznań.

__________

15.11.2001r. uzyskanie Certyfikatu ( nr 250) Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie Profilaktyki Uzależnień.

__________

25.04.2003r. uzyskanie Dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej

__________

02-04.10.2003r. „Podejście farmakologiczne i niefarmakologiczne w leczeniu zaburzeń psychicznych na różnych etapach życia”.Organizator: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Gniezno. 

__________

19-22.11.2004 „Miłość szczęśliwa- terapia par” Forum Konstelacji Rodzinnych oraz superwizja. Prowadzenie: Bert Hellinger. Organizator: Inspiration Seminars International . Warszawa.

__________

22-25.09.2005r. udział w XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Organizator: Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kraków. 

__________

29.09-02.10.2005r. „Losy ludzkie w krytycznych czasach” XVI Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.Łódź

__________

13-14.10.2005r. „Psychiatria- między biologią a humanizmem”. Organizator: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Gniezno.

__________

18.05.2006r. „Osobowość z pogranicza a zaburzenia afektywne dwubiegunowe- podobieństwa, różnice, trudności diagnostyczne i terapeutyczne”. Organizator: Centrum CBT. Kościan.

__________

28.09-01.10.2006r. „Psychiatria a więź społeczna” XVII Sympozjum Polsko- Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Ravensburg. 

__________

11-12.10.2006r. „Forum psychiatrii biologicznej i społecznej”. Organizator: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Gniezno.

__________

30.11- 01.12.2006r. Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii”. Organizator: Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu. Poznań. 

__________

30.03-01.04.2007r. “Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”. Prowadzenie: Maria Bulińska. Organizator: Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej. Kraków.

__________

04.06.2007r. „ADHD- podejmowanie decyzji o strategiach terapeutycznych” Organizator: Centrum CBT. Warszawa.

__________

24-26.05.2007r.. „Psychoterapia czy psychoterapie. Dla Kogo?, jaka?,gdzie?” XI Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Poznań. 

__________

27-30.09.2007r. „Utrata i zdrowie psychiczne” XVIII Sympozjum Polsko-Niemieckiego Zdrowia Psychicznego. Opole.

__________

25-26.10.2007r. „Oblicza depresji: oczywistość… tajemnica… współtowarzysz…”. Organizacja i udział w konferencji. Gniezno.

__________

31.04-04.04.2008r. „Program Simontona” sesja szkoleniowo-terapeutyczna. Prowadzenie: Mateusz Tylko, Mariusz Wirga. Ogranizator: Program Simontona. Szklarska Poręba.

__________

01.03-05.03.2008r. “Siła pochodzi z właściwego miejsca” – psychoterapia zorientowana na potencjał z elementami TaKeTiNa. Prowadzenie dr Wolf Buntig oraz Sabine Bundschu (Niemcy). Nowa Górka. Organizator: Polski Instytut Ericksonowski. 

__________

10-11.04; 08-09.05; 05-06.05.2008r. „Test Rorschacha w diagnozie psychologicznej”. Warsztaty projekcyjne. Prowadzenie: prof.dr hab. Michał Stasiakiewicz. 

__________

26-28.09.2008r. „Zestarzeć się i umrzeć u siebie- w Polsce i Niemczech” XIX Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Berlin. 

__________

14-15.10.2008r. „Psychoterapia- jeden cel, wiele dróg” . Organizacja i udział w konferencji naukowej. Gniezno. 

__________

22-23.11.2008r. „Lęk i depresja”. Prowadzenie PH.D Jeffrey K. Zeig (USA). Organizator: Polski Instytut Ericksonowski . Łódź.

__________

19-20.12.2008r. „Kiedy kłębią się chmury” –praca z pacjentem o zaburzonej osobowości” . Prowadzące: Violetta Ambroziak i Lucyna Lipman. Poznań. Szkolenie specjalistyczne w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski

__________

09.01. -08.02.2009r.”Psychologia kliniczna w orzecznictwie sądowym”. Organizator: Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. 

__________

05-06.06.2009r. „Kontrowersje w psychiatrii- schizofrenia”. Organizator: Klinika Psychiatrii Dorosłych CM UJ. Kraków. 

__________

20-21.02.2009r. „Rzucone ziarno”- metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami. Prowadzenie: Katarzyna Szymańska. Poznań. Szkolenie specjalistyczne w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski

__________

03-04.04.2009r. „Ach, powtórz wszystko jeszcze raz…” Psychoterapia pacjentów z natręctwami. Prowadzący: Krzysztof Klajs. Łódź. Szkolenie specjalistyczne w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski

__________

13-14.03.2009r. „W kuźni Hefajstosa”- Terapia dzieci agresywnych. Prowadząca: Katarzyna Szymańska. Wrocław. Szkolenie specjalistyczne w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski

__________

24-25.04.2009r. „Mądrość Sindbada”. Prowadzący: Krzysztof Klajs. Wrocław. Szkolenie specjalistyczne w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski

__________

15-16.05.2009r. „O miłości do jedzenia prawie wszystko- terapia zaburzeń odżywiania się” .Prowadzenie: Jolanta Berezowska. Łódź. Szkolenie specjalistyczne w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski

__________

24-29.11.2009r. „Królewska droga do nieświadomości” Wstęp do hipnozy ericksonowskiej część I.. Nowa Górka. Prowadzenie: Violetta Ambroziak. Organizator: Polski Instytut Ericksonowski. 

__________

18.10.2007-11.12.2009r. „Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych” kurs . Organizator: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego. Poznań. 

__________

26-27.02.2010r. „Chochlik męczybrzuszek”- psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi. Prowadzenie: Rafał Antkowiak. Poznań. Szkolenie specjalistyczne w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski

__________

20-25.04.2010r. „Spożytkowanie zjawisk transowych” Wstęp do hipnozy ericksonowskiej część II. Nowa Górka. Prowadzenie: Roman Ciesielski. Organizator: Polski Instytut Ericksonowski. 

__________

13-15.05.2010r. „Superwizje w psychoterapii” XII Sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Poznań. 

__________

18-19.06.2010r. „O spotkaniu, które się narodzi- praca terapeutyczna z osobami, które przygotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą niepłodność”. Prowadzenie: Anna Janik. Wrocław. Szkolenie specjalistyczne w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski

__________

01.10-02.10.2010 XXI Sympozjum Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego .Paderborn.

__________

02.12.2010 uzyskanie Dyplomu i tytułu specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna

__________

03-04.09.2011 „Zaburzenie osobowości typu borderline- teoria i praktyka” Konferencja i superwizja. Prowadzenie: prof. Nancy Mc Williams (USA).

__________

2007-2011 Dyplom (nr 43/G.07/2011) ukończenia Podyplomowego Kurs Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski Łódź.

__________

10.02 -12.02.2012r. „Train the Trainer &The Rottweil LAWS “ . Prowadzenie Ph.D.Jeffrey K.Zeig, Dipl.Psych. Bernhard Trenkle. Organizator: Milton Erickson Institut Rottweil , 

__________

19.06.2012 Uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty (nr 598) Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

__________

16-20.07.2012 r. “Intermediate Intensive Training in Ericksonian Approaches to Hypnosis”. Prowadzenie: Brent B. Geary, Ph.D, Jeffrey K. Zeig, Ph.D, Lilian Borges Zeig. Organizator: The Milton H. Erickson Foundation. Phoenix, Arizona. USA.

__________

23-27.07.2012 r. “Advanced Intensive Training in Ericksonian Approaches to Hypnosis”. Prowadzenie: Jeffrey K. Zeig, Ph.D. Organizator: The Milton H. Erickson Foundation. Phoenix, Arizona. USA.

__________

19-21.10.2012r. “Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna”. Organizator :Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kraków.

__________

05.04.2013 "Ericksonowski Genogram Przyszłości" , prowadzenie Krzysztof Klajs,Łódź. Organizator Polski Instytut Ericksonowski.

__________

10-11.05.2013 "Teoria mentalizacji w terapii dziecka i rodziny" , prowadzenie Eia Asen, Peter Fonagy, Kraków. Organizator Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

__________

14-15.09.2013 "Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości" ,Kraków,prowadzenie John F.Clarkin, Frank E. Yeomans. Organizator Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

__________

18-20.10.2013 Konferencja Naukowa " Granice psychopatologii, granice psychoterapii ( 4 dni szkoleniowe). Organizator: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Warszawa

__________

11.06.2014 "Advanced Techniques of Therapy" . Prowadzenie : Jeffrey Zeig, Ph. D ( USA). Kraków

__________

12 - 15.06.2014 V European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy, Organizator: Polski Instytut Ericksonowski. Prowadzenie warsztatu w trakcie kongresu : " Wprowadzenie do terapii Ericksonowskiej" . Kraków.

__________

07-12.04.2015 Spożytkowanie zjawisk transowych. Hipnoza Ericksonowska - prowadzenie Lucyna Lipman, Katarzyna Szymańska

__________

27-29.08.2015 International Congress of Hypnosis  " Roots and Future of Consciousness" Paryż

__________

12-13.09.2015  Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości - prowadzenie Otto F. Kernberg  ( USA) . Organizator Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej  w Krakowie.

__________

20-21.11.2015  "Rozwój osobisty Terapeuty- proces indywiduacji i budowania autonomii w psychoterapii". Prowadzenie  Norma Barretta Ph.D. ( USA)
__________

16-17.09.2017  "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości". prowadzenie Otto F. Kernberg ( USA) .Organizator Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie
__________

13.12.-17.12.2017 "Evolution of Psychotherapy 2017- Full Conference at the Anaheim Convention Center in Anaheim, California USA. Prowadzący: Aaron T. Beck, Judith S. Beck, Antonio Damasio, Stephen Gilligan, Steven C.Hayes, Sue Johnson, Peter A.Levine, Cloe Madanes, Bill O'Hanlon, Esther Perel, Ernest Lawrence Rossi, Robert Sapolsky, Martin E.P. Seligman, Daniel Siegel, Irvin Yalom, Michael D.Yapko, Philip Zimbardo.
__________

X 2016- I 2018 TERAPIA STANÓW EGO - cykl szkoleniowy ( 160 godzin) . Prowadzący: Susanna Carolusson ( SE), Krzysztof Klaja, Eva Pollan ( AT), Silvia Zanotta ( CH)XI 2017- status superwizora aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
__________
18- 20.05.2018, 25-27.05.2018 - seminarium szkoleniowe dla superwizorów aplikantów akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzący Jarosław Gliszczyński oraz Krzysztof Kotrys
__________
30.07-04.08.2018- seminarium dla superwizorów aplikantów w nurcie psychodynamicznym. Organizator Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Prowadzący Joanna Skowrońska oraz Bernadetta Janusz.
__________
24-29.08.2018 - Międzynarodowa Letnia Szkoła Psychoterapii Łochów. Prowadzący :Leanne Campbell, Nancy Mc Williams, Patricia Coughlin.

__________

19-21.10.2018 - Władza w psychoterapii, konferencja Trzech Sekcji, Kraków - uczestnictwo oraz prowadzenie szkolenia "Władza przekazów transowych w terapii par".

__________
16-17.11.2018 Jak pracować z trudnym pacjentem - what would Milton Erickson say? prowadząca - Norma Baretta Ph.D .(USA)
__________

27-28.09.2019 - "Żyjący i ich zmarli - depresja, lęk i zdrowie",  prowadzący - dr Claude Virot (Francja)

__________

08/2020 EMDR LEVEL I trening Prowadząca Anna Rita Verardo

__________
2020/2021 Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym - realizowana przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid,

__________
04/2021 Kliniczne zastosowania hipnozy - prowadzący Brent Geary Ph.D.
__________
06/2022 Terapia par EFT (Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach) - prowadzący Leanne Campbell i Lieven Migerode,
__________ 

 
Dorota Młynek-Nowaczyk - ZnanyLekarz.pl