o mnie

Psychoterapią jako formą leczenia zajmuję się od roku 2000.

Posiadam stosowne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii: Certyfikat Psychoterapeuty (nr 598) Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, poprzedzony ukończeniem m. in. 4 - letniego szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.

Aktualnie jestem superwizorem aplikantem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym. Posiadam szeroką wiedzę z psychopatologii oraz psychosomatyki, którą nabyłam podczas wieloletniej pracy klinicznej i diagnostycznej w szpitalu psychiatrycznym, poradniach zdrowia psychicznego oraz w prywatnej praktyce psychoterapeutycznej. Posiadam Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie Profilaktyki Uzależnień, oraz doświadczenie w tej dziedzinie nabyte podczas pracy w ośrodkach leczenia uzależnień (Monar).

Podczas swojej pracy stosuję podejście Ericksonowskie, myślenie systemowe, jak również integrujące, twórczo wykorzystując różne formy i techniki pracy, w zależności od specyfiki Pacjenta oraz jego trudności czy problemów. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz rodzinną.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji . W sposób ciągły podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc zarówno w polskich jak i zagranicznych szkoleniach ( m.in. Th Milton H. Erickson Foundation Phoenix, Arizona)

Jestem członkiem Zespołu Nauczycieli Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, prowadzę szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów. ( Aktualne szkolenia www.p-i-e.pl).

Gabinet uzyskał rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

www.znanylekarz.pl

 
 
Dorota Młynek-Nowaczyk - ZnanyLekarz.pl