o mnie

Psychoterapią jako formą leczenia zajmuję się od roku 2000.

Posiadam stosowne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii: Certyfikat Psychoterapeuty (nr 598) Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, poprzedzony ukończeniem m. in. 4 - letniego szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.

Aktualnie jestem superwizorem aplikantem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym. Posiadam szeroką wiedzę z psychopatologii oraz psychosomatyki, którą nabyłam podczas wieloletniej pracy klinicznej i diagnostycznej w szpitalu psychiatrycznym, poradniach zdrowia psychicznego oraz w prywatnej praktyce psychoterapeutycznej. Posiadam Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie Profilaktyki Uzależnień, oraz doświadczenie w tej dziedzinie nabyte podczas pracy w ośrodkach leczenia uzależnień (Monar).

Podczas swojej pracy stosuję podejście Ericksonowskie, myślenie systemowe, jak również integrujące, twórczo wykorzystując różne formy i techniki pracy, w zależności od specyfiki Pacjenta oraz jego trudności czy problemów. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz rodzinną.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz  Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji . W sposób ciągły podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc zarówno w polskich jak i zagranicznych szkoleniach ( m.in. Th Milton H. Erickson Foundation Phoenix, Arizona)

Jestem członkiem Zespołu Nauczycieli Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, prowadzę szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów. ( Aktualne szkolenia www.p-i-e.pl).

Gabinet uzyskał rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

www.znanylekarz.pl

 
 
Dorota Młynek-Nowaczyk - ZnanyLekarz.pl